ปั๊ม น้ำ โซ ล่า เซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่นำมาประยุกต์เข้ากับระบบโซล่าเซลล์ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้น้ำได้เข้าถึงแหล่งน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะชาวเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องพึ่งไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟในการสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท มาดูกันว่าเครื่องปั๊มน้ำมีกี่ประเภท แต่ละประเภทราคาเท่าไหร่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง ประเภทระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ 1.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำแรงดันปกติ ใช้สูบน้ำเพื่อนำไปพักไว้ที่ถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำ หรือสูบเพื่อใช้น้ำแบบสปริงเกอร์ รวมถึงน้ำวนในบ่อปลาคาร์พ ราคาประมาณ 10,000-20,000 บาท 2.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำแรงดันสูง ตามชื่อเลยคือใช้สำหรับสูบน้ำที่มีแรงดันสูง เช่น ใช้น้ำหัวพ่นหมอก ราคาประมาณ 15,000-30,000 บาท ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีการทำงานอย่างไร โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ แบบที่รวมกับแผงโซล่าเซลล์และแบบที่แยกกับโซล่าเซลล์ แบบรวม มีข้อดีตรงที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าแบบแยก เพราะแบบแยกถูกใช้สำหรับจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น […]

Read more →