ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

ปั๊ม น้ำ โซ ล่า เซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่นำมาประยุกต์เข้ากับระบบโซล่าเซลล์ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้น้ำได้เข้าถึงแหล่งน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะชาวเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องพึ่งไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟในการสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท มาดูกันว่าเครื่องปั๊มน้ำมีกี่ประเภท แต่ละประเภทราคาเท่าไหร่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

ประเภทระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์

1.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำแรงดันปกติ

ใช้สูบน้ำเพื่อนำไปพักไว้ที่ถังพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำ หรือสูบเพื่อใช้น้ำแบบสปริงเกอร์ รวมถึงน้ำวนในบ่อปลาคาร์พ ราคาประมาณ 10,000-20,000 บาท

2.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำแรงดันสูง

ตามชื่อเลยคือใช้สำหรับสูบน้ำที่มีแรงดันสูง เช่น ใช้น้ำหัวพ่นหมอก ราคาประมาณ 15,000-30,000 บาท

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีการทำงานอย่างไร

โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ แบบที่รวมกับแผงโซล่าเซลล์และแบบที่แยกกับโซล่าเซลล์ แบบรวม มีข้อดีตรงที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าแบบแยก เพราะแบบแยกถูกใช้สำหรับจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

การประยุกต์ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็นการใช้น้ำสำหรับอุปโภคในบ้านและใช้กับงานเกษตร

1.การประยุกต์ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในบ้าน

หากต้องการประยุกต์ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในบ้าน สามารถต่อท่อน้ำจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำน้ำที่ได้ไปเก็บไว้ในถังพักน้ำ ใช้สำหรับการอุปโภคและการบริโภคได้ หรืออาจทำการต่อเข้าสู่ระบบกรองน้ำธรรมชาติ จากนั้นจึงต่อเข้าถังเก็บน้ำทำให้ได้น้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยมากขึ้น  

2.การประยุกต์ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ภาคการเกษตร

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีประโยชน์อย่างมากในภาคการเกษตร บางครั้งแหล่งเพราะปลูก อาจไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้ยากลำบาก ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อให้พืชผลของเกษตรเจริญเติบโตเมื่อฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือการปลูกพืชนอกฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตในราคาดี การใช้งานโดยอาจต่อเข้ากับระบบจ่ายน้ำทางการเกษตรได้เลย เช่น ระบบสปริงเกอร์ หัวหยด ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถต่อเข้ากับถังเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ในภาคการเกษตรได้ด้วย

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่ประยุกต์มาจากระบบโซล่าเซลล์ ไม่ต้องง้อไฟฟ้า ไม่ต้องง้อเครื่องปั่นไฟ แต่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ รวมถึงภาคครัวเรือนก็ด้วย ช่วยประหยัดค่าน้ำได้ดีเลยทีเดียว